• Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Orki Szkół Rolniczych

    • 12 października w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu odbędzie się I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Orki Szkół Rolniczych. To wyjątkowa okazja by uczniowie z resortowych szkół sprawdzili się w najbardziej popularnej rolniczej konkurencji. Do udziału w konkursie zostało zaproszonych 59 szkół Ministerialnych. Każda z drużyn składa się z jednego ucznia.

     Podczas realizacji będzie przyświecał cel połączenia zabawy i rywalizacji sportowej z zachowaniem zasad fair play z możliwością sprawdzenia nabytych umiejętności na forum rówieśników kształcących się w szkołach resortowych. Ze strony organizatorów położono duży nacisk na promowanie zasad bezpieczeństwa i zasad fair play, dlatego też uczestnicy będą pracowali na jednakowych zestawach składających się z ciągnika i pługa zagonowego. Agregat jest przystosowany do kopiującej regulacji orki.  Orka konkursowa będzie wykonywana na głębokości 20 cm, a oceniana będzie wg kryteriów jakościowych i liczbowych wskaźników:

     • prostoliniowość, głębokość i dokładność wyorania podwójnej bruzdy wstępnej,
     • ukształtowanie powierzchni i jakości składu,
     • zgodność granic orki z bocznymi granicami pola,
     • jakość pracy pługa w zależności od jego przygotowania,
     • szerokość i kształt nie zaoranego pasa przed ostatnim przejściem agregatu,
     • prostolinijność orki na całym polu,
     • wygląd zaoranej powierzchni, wykształcenie skiby i równomierność profilu pola,
     • przykrycie resztek roślinnych,
     • jakość końcowej bruzdy rozorywkowej,
     • równomierność zagłębiania i wyciągania pługa.

     W czasie trwania konkursu będzie sprawdzana wiedza i umiejętności związane z technologią konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w rolnictwie na podłożu teoretycznym i praktycznym, a także sprawdzenia umiejętności wykonywania orki siewnej zgodnie z zasadami.

     Zawodnicy będą musieli wykazać się nie tylko dużą sprawnością w obsłudze ciągników i urządzeń rolniczych, ale także odpornością na stres towarzyszący zawodom z udziałem publiczności.


      Autor Jan Beba zródło: https://www.topagrar.pl/

    • Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

    •                           10 września 2021 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w inauguracji roku szkolnego 2021/2022 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Studzieńcu. Gala rozpoczęła się od uroczystego wprowadzenia oraz prezentacji pocztów sztandarowych wszystkich 68 szkół ministerialnych, po czym nastąpiła ceremonia     Mszy Świętej. W części oficjalnej głos zabrała dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście, w tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Grzegorz Puda. Pan Mister życzył wszystkim uczniom sukcesów, satysfakcji z dokonanych wyborów zawodowych oraz spokojnego roku.  Uroczystość uświetnili uczniowie szkoły w Studzieńcu, wraz z orkiestrą dętą, zespołem pieśni i tańca, grupą czirliderek.        

     Więcej zdjęć w Galerii.....                 

    • Wizyta Grzegorza Stępnia

    • Dzisiaj w naszej szkole gościliśmy Grzegorza Stępnia, basistę Oddziału Zamkniętego. Podczas spotkania profilaktyczno-muzycznego poruszał tematy związane z alkoholem, narkotykami, wulgaryzmami oraz cyberprzemocą. Muzyk starał się angażować młodzież do dyskusji, opowiadał o swoich życiowych doświadczeniach oraz niebezpieczeństwach czyhających na młodego człowieka.

    • Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 

    • Okres wakacji dobiegło końca. Wypoczęci, uśmiechnięci i spragnieni nowych wyzwań zainaugurowaliśmy rok szkolny 2021/2022. Pani Dyrektor Ewa Śrubarczyk szczególnie gorąco przywitała pierwszoklasistów, którzy powiększyli naszą społeczność szkolną. Jak co roku wspomniała również o rocznicy wybuchu II wojny światowej, która jest dla nas przestrogą, ale dzięki bohaterskiej postawie Polaków, także i cenną lekcją patriotyzmu. Dzisiejsza uroczystość była również okazją do nagrodzenia za bardzo dobre wyniki w nauce uczniów, którzy nie mogli odebrać nagród w czerwcu. Pełni pozytywnej energii rozpoczynamy zatem kolejny rok szkolny!

  • !!!!  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  !!!

   Rozpoczęcie zajęć na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych dnia 10.09.2021r. godz. 15.00.

   Podczas zajęć przekazane zostaną informacje organizacyjne: forma zaliczenia kursu, hasła loginy dostępu do dziennika elektronicznego oraz platformy kształcenia zdalnego.

   Obecność obowiązkowa.

  •  

                                               

   ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

   W ZESPOLE SZKÓŁ CKR W ŻARNOWCU

   01.09.2021   ŚRODA    GODZINA 8:00

  • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2021/2022 !!!

   http://zsrzarnowiec.com.pl/wykaz%20podrecznikow.html

  •          

       Drodzy Uczniowie,

   życzymy, by okres wakacyjny był czasem radosnego i bezpiecznego wypoczynku oraz umożliwiał nabranie sił do podejmowania kolejnych wyzwań w nadchodzącym roku szkolnym.

    A Wam, Drodzy Absolwenci, aby spełniły się Wasze oczekiwania związane z nową szkołą, a ścieżki życia, na które wkraczacie, prowadziły tylko do sukcesów.

   Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu 

  • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

   Rok szkolny 2020/2021 przeszedł do historii. Nadszedł czas podsumowań i refleksji. Jak podkreśliła Pani dyrektor, miniony rok szkolny był specyficzny. Pandemia utrudniała normalne funkcjonowanie, ale pomimo trudności wywiązaliśmy się ze swoich zadań. Nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły mogą być z siebie dumni. Ten ostatni dzień przed wakacjami był okazją do nagrodzenia za wyniki w nauce, udział w konkursach oraz działalność na rzecz szkoły. Wszystkim gratulujemy i...do zobaczenia 1 września.

     

     

    

  • Już za parę dni, za dni parę weźmiesz plecak swój i gitarę…

   pisał Ludwik Jerzy Kern. W przeddzień wakacji uczniowie klasy I LTF wybrali się na wycieczkę do Śląskiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie – zielonych płuc, czarnego Górnego Śląska. Budowę parku rozpoczęto w 1951 roku z inicjatywy gen. Jerzego Ziętka i jego imię też nosi. Jest usytuowany w samym sercu aglomeracji śląskiej zajmuje obszar ponad 600 ha. Na terenie parku znajduje się wiele atrakcji. Żarnowiecka młodzież mogła zwiedzić Stadion Śląski i zapoznać się z jego historią oraz poznać aktualne rozwiązania, co w bardzo profesjonalny sposób przedstawiła Pani Jola.

               Następnym punktem wycieczki był przejazd odnowioną ELKĄ – kolejką linową – ze stacji Stadion Śląski do Wesołego Miasteczka. Podczas podróży można było podziwiać piękno i ogrom parku.

               Ostatnią atrakcją była wizyta w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, który uruchomiony został w 1954 roku. Znajduje się w nim ponad 2200 zwierząt, przedstawiających 280 gatunków z całego świata.

               Jeszcze tylko odbiór świadectw i

   ...pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów, do widzenia wam, canto cantare...

    

    

  • 18-go czerwca 2021 uczniowie ZS CKR w Żarnowcu, wzięli udział w wycieczce programowej do Słupi, gdzie uczestniczyli w Dniach Pola organizowanych przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi.
   https://slupia.coboru.gov.pl/index.aspx

   Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi, pow. jędrzejowski, została zorganizowana w 1955 oku przy tamtejszym PGR i do 1957 roku działała jako jednostka budżetowa. Zarządzeniem Ministra Rolnictwa z 24 czerwca 1957 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach przejęło 111.95 ha położonych w Słupi na cele działalności doświadczalnej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, którą powołano uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej- Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Kielcach w 1957 roku.

   W tym okresie w województwie Kieleckim powołane zostały jeszcze trzy stacje doświadczalne:

   - Wojciechowice - w powiecie opatowskim powołana w 1953 roku reprezentowała gleby brunatne wytworzone z lessu głębokiego, II klasa bonitacyjna.
   - Łaziska - w powiecie szydłowskim, powołana w 1952 roku, reprezentowała gleby bielicowe, IV klasy bonitacyjnej.
   - Sielec - w powiecie kazimierskim, powołana w 1954 roku, doświadczenia zakładano na glebach żyznych- czarnoziemach zdegradowanych pochodzenia lessowego, I i II klasy bonitacyjnej.

   Stacje te działały do 1993 roku, kiedy to z powodu ograniczeń środków finansowych na działalność statutową oceny odmian zostały zlikwidowane.

   Zarządzeniem Nr. 163 Ministra Rolnictwa z 27 pażdziernika 1961 roku, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa wyznaczył Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi na Wojewódzką Stację Oceny Odmian i zlecił jej jednocześnie wykonywanie funkcji prowadzącej w stosunku do pozostałych stacji. Funkcję tę pełniła do 1975roku.

   Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi jako gospodarstwo pomocnicze COBORU , zgodnie z Zarządzeniem Ministra Finansów z 20 kwietnia 1967 roku, działała od 1 stycznia 1970 roku do 31 grudnia 2010 roku.

   Od 1 stycznia 2011 roku Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi działa jako Oddział Terenowy Agencji Wykonawczej COBORU, zgodnie z : art. 1 ust. 4. Ustawy z dnia 25 listopada 2010 roku ( Dz.U. Nr. 239 poz. 1591), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2011 roku ( Dz. U. Nr. 254. poz. 1708) oraz Zarządzeniem Nr.4/ 2011 Dyrektora COBORU z dnia 5 stycznia 2011 roku.

   Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi prowadzi doświadczenia z roślinami rolniczymi na rędzinie o podłożu marglowym, należącej do III klasy bonitacyjnej. Jest tu więcej opadów niż w pozostałych rejonach województwa. W latach 1960-66 średnia norma wynosiła 733mm, natomiast od 1967 do 2010 opady zmniejszyły się do 594mm. Jednocześnie średnia temperatura roczna temperatura z 6.8°C wzrosła do 7.7°C.

   Od roku 1999 Stacja uczestniczy w Programie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego , przekształconego od roku 2004 w Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze oraz pełni rolę stacji koordynującej PDOiR w województwie świętokrzyskim.

    • Uczniowie zakładają rabatę ziołowo-kwiatową

    • W upalny czerwcowy dzień uczniowie naszej szkoły pod opieką pań Aleksandry Antończak i Beaty Karbownik przystąpili do zakładania na placu przy szkole rabaty podwyższonej, którą bardzo trafnie nazwali „bio-ogródkiem”. Bardzo starannie przygotowano podłoże, wykorzystano tutaj dostępne materiały organiczne takie jak liście, gałęzie, słomę, obornik i kompost. Wpłynie to na wytwarzanie próchnicy w glebie, pojawienie się pozytywnych mikroorganizmów i dżdżownic. Uczniowie klasy drugiej mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przy użyciu odpowiednich narzędzi oczyścili i przesiali przywiezioną ziemię. Przy sadzeniu roślin swoje umiejętności ogrodnicze zaprezentowały uczennice klasy drugiej weterynarii. Zasiały koper, pietruszkę, czarnuszkę i słoneczniki. Na rabacie zastosowano uprawę współrzędną, obok warzyw i ziół rosną także rośliny ozdobne. Wzajemne oddziaływanie roślin na siebie przyniesie pozytywny efekt w postaci dorodnych plonów i obfitości roślin, ale o tym przekonamy się za kilka tygodni.

     Uprawa na rabatach podwyższonych ma wiele zalet, zapewnia sprzyjające warunki do wzrostu roślin, porządkuje przestrzeń w ogrodzie, ułatwia pielęgnację roślin, ale wymaga częstego podlewania szczególnie w upalne dni.

      

      ►  https://youtu.be/x9YgC1hGBzc

    • Szkolenie z systemów GPS

    •             W poniedziałek 14-go czerwca 2021 uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu na zaproszenie Pana Bartłomieja Nędzy współwłaściciela firmy HBT z Kroczyc wzięli udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystaniu w rolnictwie najnowocześniejszych systemów GPS, oraz zdalnego ustawiania parametrów pracy i diagnozowania usterek ciągników rolniczych marki Deutz-Fahr.

     Szkolenie w profesjonalny ale za razem przystępny sposób przeprowadzili przedstawiciele firmy Same Deutz-Fahr Polska, Sp. z o.o. ,Panowie Jarosław Figurski i Rafał Jarmuła.

     Po części teoretycznej uczniowie mogli samodzielnie testować najnowszy ciągnik rolniczy Deutz Fahr  Serii 8, którym praca i jazda pozostawia niezapomniane wrażenia.

     Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali firmowe gadżety. Uczniowie zostali również zaproszeni do fabryki i muzeum Deutz-Fahr Country, które mieści się w miejscowości Lauingen w Bawarii.

     ► https://youtu.be/KLWb-PjoHTw

  •                    9 czerwca gościliśmy w naszej szkole Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Pana Grzegorza Pudę. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele rodziców. Wspólnie dzieliliśmy się refleksjami na temat edukacji rolniczej, jej przyszłości, a także nad rozwojem polskiej wsi. Uczniowie wraz z Ministrem wymienili poglądy w ważnych kwestiach dotyczących rolnictwa oraz uzyskali odpowiedź na nurtujące ich problemy wsi. Spotkanie przebiegało w miłej, spontanicznej atmosferze. Minister w rozmowie podsumowującej podkreślił znaczne zaangażowanie kadry w rozwój szkoły oraz jej atrakcyjność i nowoczesność. Ponadto docenił, iż uczniowie wiążą przyszłość ze swoim środowiskiem, pracą w rolnictwie oraz żywo interesują się problemami wsi.

                                                         

    • Genialne Szkoły Na Mapie

    • Z przyjemnością informujemy, że nasze zgłoszenie do projektu Geniallne Szkoły zostało rozpatrzone pozytywnie, dzięki czemu szkoła znalazła się na ogólnopolskiej mapie innowacyjnych placówek, które wykorzystują nowoczesne technologie do swoich działań edukacyjnych oraz promocyjnych. 

      

  • Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym naszej szkoły,

   który pojawił się w kwietniu na łamach jura24.pl

   Szkoła w Żarnowcu wzmacnia krajową gospodarkę

   https://jura24.pl/blog/2021/04/29/jak-zostac-nowoczesnym-rolnikiem/

  • Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i przyślij nam swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

   List_intencyjny_Ministra_RiRW_-_do_Uczniow_i_Dyrektorow_A_(2).pdf

   Zgłoszenia przyjmujemy do 6 września 2021 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi.

   Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne i wyróżnienia.

   Do kogo skierowany jest konkurs?

   Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

   Kategoria I

   Ta kategoria jest dla Ciebie jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.

   Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

   Kategoria II

   Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

   Cel konkursu

   Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

   Celem konkursu ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudę jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.

   Nasz ogólny dobrostan zależy od efektów ciężkiej pracy rolników, bądźmy solidarni z rolnikami.

   Drodzy Rolnicy! Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Na Wasze zgłoszenia czekamy do 6 września 2021 r.

    

  • WSZYSTKIM  DZIECIOM

   TYM MAŁYM I TYM DUŻYM

           ŻYCZYMY SAMYCH RADOSNYCH CHWIL...      

    

   • Sukces naszych uczniów w konkursie matematycznym   

   • 22 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur.

    Uczeń klasy pierwszej Kacper Chabior zajął I miejsce w powiecie,

    Kangur Matematyczny to konkurs międzynarodowy. Wywodzi się z Australii, a w Europie został rozpropagowany przez francuskich matematyków. W Polsce odbywa się od 1992 r., a jego organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych . Sprawdza przede wszystkim spryt matematyczny. Od umiejętności liczenia bardziej liczy się logiczne myślenie.

    Każdego roku bierze w nim udział ponad 300 tys. polskich uczniów w różnych kategoriach wiekowych.

    Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy sukcesu.

     

  • Erasmus+       

   Pierwsze koty za płoty 

   Sobotni dzień rozpoczęliśmy od zajęć integracyjnych z Tutorem. Następnie zwiedziliśmy najbliższa okolicę. Odwiedziliśmy bazarek z lokalnymi produktami. Czas poobiedni został spędzony na spacerach i leniuchowaniu na plaży.

          

    

  • TY + ZSCKR w Żarnowcu = SUKCES

    

            Wielkimi krokami zbliżają się wakację i koniec roku szkolnego. Dla jednych jest to już czas odpoczynku a dla innych czas szkoleń zawodowych i staży zawodowych które realizuje ZSCKR w Żarnowcu w ramach projektu   „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. 

            Pomimo utrudnień wynikających z sytuacji epidemiologicznej szkolimy dalej i już w niedługim czasie zostaną zorganizowane kursy:

    1. KURS OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO dla 15 osób w dniach od 04 – 06.06.2021

   2. KURS AUTO CAD dla 13 osób w dniach od 11 – 13.06.2021 

   3. KURS OPERATOR PROGRAMISTA CNC dla 13 osób w dniach od 18 – 21.06.2021

   4. KURS INSEMINACJI DLA BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ dla 10 osób w dniach od 28.06.2021 do 01.07.2021

   Również lipiec będzie pracowity dla 41 uczniów którzy zakwalifikowali się na staże zawodowe, które będą odbywały się u okolicznych pracowadwców.

    Nadchodzące wakacje będą zatem kolejny raz okazją do nabycia doświadczenia oraz uzyskania dochodów przez naszych uczniów.

                                                 

  • Nadszedł dzień wyjazdu na staż w ramach Erasmus+ do Hiszpanii.
   Po parutygodniowych przygotowaniach do wyjazdu na staż, 16 uczniów i 2 opiekunów wyrusza na dwutygodniowy pobyt do Malagi w Hiszpanii.
   Uczniowie odbyli przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe. Ze względów na obowiązujące przepisy sanitarne wszyscy uczestnicy wyjazdu zostali poddani testowi PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wszystkie wynik wyszły negatywne, zatem uczniowie i opiekunowie w ustalonym składzie rozpoczęli pakowanie i generowanie niezbędnych dokumentów, tj. bilety, kody QR i inne.
   Przed uczestnikami wyjazdu wielogodzinna podróż, która będzie składała się z dwóch etapów.
   Najpierw młodzież z opiekunami przejedzie spod szkoły w Żarnowcu na lotnisko we Wrocławiu. Ten odcinek przejadą nowym szkolnym busem, który w szkole wykorzystywany jest do przewożenia uczniów na praktyki i zawody lub szkolne wycieczki.
   Na lotnisku uczniów czeka odprawa i 3,5 godzinny przelot do Malagi w Hiszpanii.
   Na miejscu będą przed północą, gdzie hiszpański partner przetransportuje ich do miejsca zakwaterowania.
   Od poniedziałku uczniowie rozpoczną staż u hiszpańskich pracodawców. Podzieleni na dwuosobowe zespoły lub indywidualnie będą poznawali specyfikę pracy i zasady panujące w nowych miejscach. Jednocześnie będą doskonalili umiejętności językowe, gdyż językiem, w którym będą się komunikowali w miejscach stażu jest język angielski.
   Oczekiwanie na poznanie miejsc staży budzi w uczniach wiele emocji. Po rozpoczęciu stażu uczniowie będą dzielili się wrażeniami i opiniami na temat miejsc, do których zostali przydzieleni. Zapraszamy zatem do śledzenia fb, aby na bieżąco wiedzieć, jak radzą sobie w nowych warunkach.
   Zanim jednak nastąpi czas pracy, sobota i niedziela będą dniami wolnymi, dniami odpoczynku po podróży, relaksu i czasem zwiedzania Malagi.

        

    • 101 Rocznica Urodzin Jana Pawła II

    • Dziś, 18 maja, mija 101. rocznica urodzin Karola Wojtyły, od 16 października 1978 r. – papieża Jana Pawła II. Wkrótce po śmierci został on ogłoszony błogosławionym a następnie świętym Kościoła katolickiego.

    •           NABÓR  2021/2022

    • Czekamy na Ciebie!

     Zostań uczniem ZSCKR w Żarnowcu

     Na rok szkolny 2021/2022 Zespół Szkół CKR planuje nabór do Technikum pięcioletniego w następujących zawodach: 

     - technik agrobiznesu

      - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

      - technik weterynarii 

     - technik rolnik

      - technik żywienia i usług gastronomicznych

      

     Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

      

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

     od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

     od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

     do 14 lipca 2021 r.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     22 lipca 2021 r.

     Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

     od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**

     od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

      

     PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY.

     2 SIERPNIA 2021 R. DO GODZ.14.00

      

      

      

  • 40 Rocznica zamachu na Jana Pawła II

                                       

   Jan Paweł II – „(ZA)ATAKOWANY”

   40 lat temu, 13 maja 1981 roku, miał miejsce zamach na życie Jana Pawła II. Podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie, o godz. 17.19 uzbrojony napastnik Ali Agca, oddał w stronę Ojca Świętego strzały. Wybuchła panika, a papieża, ciężko ranionego w brzuch i w rękę natychmiast przewieziono do kliniki w Gemelli, gdzie rozpoczęła się kilkugodzinna walka o jego życie. Cały świat zwrócił swe oczy ku Stolicy Piotrowej i w ogromnym napięciu śledził napływające doniesienia. Wszyscy zadawali sobie pytanie, czy Jan Paweł II przeżyje?

   Prezentujemy Państwu pierwszą z sześciu animacji o Janie Pawle II z cyklu „(ZA)ATAKOWANY”. Te krótkie filmiki mają na celu przypomnieć Nam jak wielkim człowiekiem, autorytetem był Święty Jan Paweł II oraz jak swoją miłością i swoim słowem kruszył najtwardsze serca, mając wpływ na dzieje zapisane na kartach historii. Papież atakowany był kiedyś i atakowany jest dziś. Dlatego powinniśmy przez pamięć odłamywać to co zakłamane.

   Kard. Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz Jana Pawła II mówi o zamachu z 13 maja 1981 roku: niektórzy obawiali się Jana Pawła II,  ponieważ uznano go za niebezpiecznego ze względu na głoszone przez niego przesłanie. Panowało wtedy przeświadczenie, że przyszłość należy do marksizmu, a komunizm rozprzestrzeniał się w Europie.  Jan Paweł II wszystko to odwrócił. Stwierdził, że przyszłość należy do solidarności międzyludzkiej, miłości, sprawiedliwości, wolności sumienia, człowieka i narodów.

   Poniżej link z animacją 

   http://wychowujmy.pl/

  • !!!  ZAPROSZENIE !!!

   Dla Wszystkich Ósmoklasistów

   Zapraszamy na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy działanie Systemu naboru elektronicznego. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku pokazując na żywo działanie systemu.

   Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut. Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

   Adres strony rozprowadzającej:

   https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

    

    •  SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY POD HASŁEM

    • 1 czerwca 2021 r.

     Godz. 10.00

     ZSCKR w Żarnowcu

     Regulamin konkursu


     I. ORGANIZATOR KONKURSU:

     Zespół Humanistyczny (poloniści).

     II. CELE KONKURSU:

     ü  promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych

     i interpunkcyjnych języka polskiego,

     ü  kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych,

     ü  kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli,

     ü  rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

     III. ZASADY UCZESTNICTWA:

     ü  w konkursie biorą udział uczniowie klas I-III,

     ü  uczniowie zostają nagrodzeni za zajęcie I, II i III miejsca.

     IV. PRZEBIEG KONKURSU:

     ü  dyktando piszą uczniowie klas I-III,

     ü  tekst dyktanda obejmujący różne reguły ortograficzne wybierają nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie konkursu,

     ü  dyktanda sprawdza Komisja Konkursowa (poloniści) i ocenia zgodnie z ustalonymi kryteriami,

     ü  uczeń, który najlepiej napisze dyktando zostaje Mistrzem Ortografii.

     V. NAGRODY:

     ü  przyznanie dyplomów i upominków za zajęcie I, II, III miejsca,

     ü  wręczenie dyplomów oraz upominków odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

      

  • Erasmus+ w ZSCKR w Żarnowcu

   Już za 3 tygodnie pierwsza grupa uczniów wyruszy do Hiszpanii w ramach realizacji projektu Erasmus+.
   16 uczniów klas I i II będzie zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności u partnera projektu w malowniczej Maladze. Dwutygodniowy pobyt na stażu będzie też okazją do zapoznania się z urokami i kulturą regionu.

   Wyjazd w obecnych warunkach nakłada na uczestników określone obowiązki i obostrzenia, jednakże po długim czasie izolacji stanowi obietnicę nie tylko podniesienia umiejętności zawodowych, ale też odbudowy relacji interpersonalnych.

   To pierwsza z czterech 16-osobowych grup młodzieży naszej szkoły, które wezmą udział projekcie. Kolejne wyjazdy zaplanowane są zaraz po wakacjach - na wrzesień/październik oraz ostatnie miesiące roku szkolnego.

   Zapraszamy na stronę ZSCKR w Żarnowcu, gdzie na bieżąco będziemy dzielić się doświadczeniami i wrażeniami ze stażu

      

      

  • Szanowni Państwo

   Serdecznie zapraszamy do obejrzenia emisji odcinka "Szkoła z Zawodem 2"

   TVP3, w której będzie można zobaczyć naszą szkołę.


   Numer odcinka: 40,41,42

   Data emisji: 14.05.2021 (piątek)

   Godzina emisji: 11:15

   Data emisji powtórki: 14.05.2021 (piątek)

   Godzina emisji powtórki: 17:15


   Film o naszej szkole zrealizowany przez TVP3.

   "Szkoła z zawodem" - to cykl filmów informacyjno - promocyjnych

   zrealizowanych przez TVP3 na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   o zawodach, w których kształci się młodzież w szkołach rolniczych

   prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    

  • Konkurs Zielona Pracownia 2021 rozstrzygnięty !!!

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął siódmą edycję konkursu „Zielona Pracownia’2021. Nasza szkoła otrzymała dotację na utworzenie zielonej pracowni w kwocie 40.000 zł.. 

   W tegorocznej siódmej edycji konkursu uczestniczyły 133 szkoły, z czego nagrodzono 61 najlepszych projektów. Nasz placówka zostało nagrodzona finansowo także we wcześniejszym konkursie „Zielona pracownia_projekt’2021”.

   Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Wnioski oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

    

  • MATURA  2021 - CZAS START !!!

   Wszystkim Maturzystom życzymy połamania piór....

   POWODZENIA 

  • Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszego filmu promocyjnego w ramach

   REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

   W tym roku oferujemy kierunki:

  • Święto Konstytucji 3 Maja

   3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

   Pomimo że dokument ten został podpisany 229 lat temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym  społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też nadzieję na reformy. Kontytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw. 

    

              

  • Dzień Flagi Narodowej to stosunkowe młode święto, bo ma dopiero 17 lat. Dokładnie zostało ustanowione 12 lutego 2004 roku, po tym jak poseł Edward Płonka złożył 15 października 2003 roku poselski projekt o zmienia ustawy o godle, barwach i hymnie RP. Na świętowanie narodowych barw zaproponował właśnie 2 maja, co nie jest przypadkiem, bo na ten dzień przypada też inne, ważne święto.

   Senat w poselskim projekcie zaproponował własne poprawki, które miały wysunąć inny symbol jako najważniejszy dla Polaków – godło. Sejm jednak odrzucił te poprawki i dzięki temu 2 maja świętujemy Dzień Flagi RP.

              

   2 maja oprócz Dnia Flagi RP, obchodzone jest Święto Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Zostało ustanowione przez Sejm RP w dowód uznania dla dorobku i wkładu Polonii w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Tego dnia Polacy rozrzuceni na całym świecie mogą świętować swoją przynależność do ojczystego kraju.

    •             

    • 1 MAJA

     Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy lub po prostu 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja.

     W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950.

      

  • 30 kwietnia 2021 Pożegnaliśmy klasy IV……

    

    Szybko minęły cztery lata nauki w naszej szkole. W ciągu tego czasu stawaliście się mądrzejsi i dojrzalsi. Każdy z Was pozostawił tutaj cząstkę siebie. Wiele było tych wspólnych chwil, w czasie których zdobywaliście wiedzę, przeżywaliście swoje sukcesy, porażki, miłości, nawiązywaliście przyjaźnie.

    

   Życzymy Wam, aby ukończenie szkoły było dla Was pięknym początkiem wspaniałej drogi, abyście wierzyli we własne siły, spełniali swoje marzenia, rozwijali się zawodowo i wykorzystywali możliwości, które przed Wami się otwierają.

    

   Gratulujemy Wam osiągnięcia, jakim jest ukończenie szkoły

   i trzymamy za Was kciuki.

   Powodzenia na Maturze!

        

        

    

    

    • Nagłówek

    • Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji

     Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów.

     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

     Jury pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Przyznana zostanie także nagroda publiczności. Przyznają ją internauci, głosując za pośrednictwem Facebooka.

     Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na spotkanie z wiceministrem Marcinem Romanowskim, podczas którego odbędzie się wręczenie nagród. 

     Prace laureatów pojawią się także w kalendarzu na 2022 rok, którego druk zleci Ministerstwo. Zwycięska praca wykorzystana będzie jako plakat promujący Dzień i Tydzień Mediacji.

     Na zwycięzców czekają: tablet, aparaty instax oraz słuchawki bezprzewodowe.

     Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie (poniżej).

      

     Biuro Komunikacji i Promocji
     Ministerstwo Sprawiedliwości

     Regulamin_konkursu_(1).pdf

    • 23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

    •  

     Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega (przy czym datę śmierci Szekspira podaje się według kalendarza juliańskiego, a pozostałych dwóch – według gregoriańskiego. Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo.

     Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił z nim wydawca z Walencji, Vicente Clavel Andrés[potrzebny przypis]. Z początku planowano związać je z datą 7 października, domniemaną datą urodzin Cervantesa, lecz ze względu na niepewność z nią związaną, ostatecznie ustalono datę 23 kwietnia. W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym od roku 1930, a od 1964 – we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych.

     W związku z rosnącym sukcesem Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich UNESCO postanowiło stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, który jako pierwsze miasto otrzymał Madryt. Tytuł Światowej Stolicy Książki przyznawany jest co roku przez UNESCO jako wyróżnienie dla najlepszego przygotowanego przez dane miasto programu promującego książki i czytelnictwo.

      

     „Czytanie rozwija rozum młodzieży,

     odmładza charakter starca,

     uszlachetnia w chwilach pomyślności,

     daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.”

     [Cyceron]

      

     Róża – symbol Światowego Dnia Książki

    • KANGUR MATEMATYCZNY

    • 22 Kwietnia 2021 o godzinie 9:00 

     czworo uczniów naszej szkoły przystąpiło do Międzynarodowego Konkursu 

     "Kangur Matematyczny 2021"

     Trzymamy kciuki i powodzenia...yes

  • Mapa

    • 22 KWIETNIA – DZIEŃ ZIEMI

    • 22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie będzie świętować Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących.

     Szczypta historii – o narodzinach ruchu ekologicznego

     Musimy odbyć podróż do zbuntowanych Stanów Zjednoczonych końca lat 60-ych XX wieku, szalonej ery Jimi’ego Hendrix i Janis Joplin, ogarniętej od kilku lat protestami przeciwko wojnie w Wietnamie. Nucąc pieśni Johna Lennona, wielu młodych Amerykanów wierzyło, że możliwy jest lepszy świat tu i teraz. Chcieli żyć naturalnie, w pokoju, braterstwie. Jednocześnie kwestie ekologicznie nie były tematem doniesień prasy i codziennych rozmów, klasa średnia uciekała wielkimi samochodami do domów poza miastem, a nielimitowany fetor fabryk uchodził za zapach dobrobytu.

     Pierwszy dzień Ziemi, 22.04.1970 r, zakończył się dużym sukcesem dzięki temu, że zarazili się tą ideą młodzi ludzie aktywnie walczący o pokój i lepszy świat. Na jednym placu w Waszyngtonie zgromadziło się 200 tys. ludzi, a na ulice miast całego kraju wyszło 20 milionów ludzi domagających się troski o środowisko.

     Uznaje się, że tego dnia narodził się ruch ekologiczny, który kontynuując protesty sprawił, że politycy musieli się zająć po raz pierwszy tak codziennymi, z dzisiejszej perspektywy, tematami jak czystość wód i powietrza. W następnej dekadzie żądania ruchu przyniosły konkretne efekty, uchwalono pierwsze ustawy chroniące środowisko: Clean Water Act i Clean Air Act, powstała państwowa instytucja zajmująca się monitorowaniem zanieczyszczeń.

     Dzień Ziemi podejmowany był w różnych krajach, lecz stał się naprawdę globalny w 1990 roku, mobilizując 200 milionów ludzi w 141 państwach i otwierając drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro.

     W 2000 roku głównym tematem stały się zmiany klimatyczne, organizatorzy Dnia Ziemi walczyli o uznanie wagi problemu i zaprzestanie jego negowania przez polityków, domagali się natychmiastowego ograniczenia emisji CO2 i przejścia gospodarek świata na odnawialne źródła energii.

     Z tej okazji wspólnie z Ministerstwem Klimatu zapraszamy na wirtualne spotkanie „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”, podczas którego będzie można wziąć udział w warsztatach tematycznych z ekspertami i wideoczacie. Zapraszamy do udziału!

     22 kwietnia o godz. 11:40 zapraszamy na stronę www.dzienziemiwmk.pl Na tej stronie znajdzie się instrukcja, jak zalogować się do czatu, aby móc zadawać pytania. Podczas spotkania odbędzie się wideoczat z ministrem Michałem Kurtyką oraz warsztaty on-line:

     • z dr. Mariuszem Gogólem („Zrozumieć globalne ocieplenie – mechanizm i konsekwencje”)
     • dr. Tomaszem Rożkiem (wykład: „OZE. Skąd mamy prąd?”).
     • Szymonem Chałupką (twórca kanału „Filmujemy!”), który wyjaśni jak zwykłym telefonem komórkowym nakręcić profesjonalny film.    • Nasza szkoła kolejny raz pozyskała środki finansowe – tym razem w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

     Projekt „Mobilność międzynarodowa dla sukcesu zawodowego” rusza od 01.09.2020r. i kierowany jest do 64 uczniów ZS CKR w Żarnowcu.
    • ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ

    • W 1940 roku prawie pół miliona Żydów z Warszawy i okolic Niemcy zamknęli w otoczonym murem getcie. Tam umierali wskutek głodu, chorób, niewolniczej pracy i egzekucji. Dwa lata później Niemcy rozpoczęli akcję likwidacji, a 19 kwietnia 1943 roku dwa tysiące żołnierzy wkroczyło do getta. Nie spodziewali się, że napotkają opór ze strony kilkuset młodych ludzi, którzy stanęli do walki. Powstanie trwało miesiąc, ale bohaterstwo i odwaga uczestników podziwiane są do dziś.

     W tym roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, z okazji 78. rocznicy powstania w getcie warszawskim, już po raz dziewiąty poprowadzi społeczno-edukacyjną akcję „Żonkile”. 

   •                           Święto Chrztu Polski

   •                 

    Święto Chrztu Polski zostało ustanowione w 2019 - 22 lutego

    Sejm uchwalił ustawę, na mocy której 14 kwietnia stał się nowym świętem.

    •       13 kwietnia obchodzimy             Dzień Pamięci Ofiar                    Zbrodni Katyńskiej

    • Święto upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej dokonane przez NKWD, jest to jedno
     z najsmutniejszych wydarzeń w historii naszego kraju.

  • Wyniki egzaminu zawodowego styczeń/luty 2021

    

   31 marca 2021 r. od godziny 10.00 w PORTALU ZDAJĄCEGO dostępne będą wyniki Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie 

   dla osób przystępujących do w/w egzaminu w Sesji styczeń/luty 2021.

   Wobec powyższych  link aktywacyjny oraz login użytkownika, umożliwiających zalogowanie się do PORTALU ZDAJĄCEGO zostaną przesłane zdającym na ich e-maila.

   Uczeń/Słuchacz/Absolwent po zalogowaniu się do PORTALU ZDAJĄCEGO:

   • Wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu utworzenia nowego hasła
   • Wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskania informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów

   Osoby, które będą miały problemy z odczytaniem wyników w PORTALU ZDAJACEGO mogą je uzyskać tylko telefonicznie  u kierownika praktycznej nauki zawodu (tel. 692470075) dnia1 kwietnia w godzinach od 8.30 do 12.00 po wcześniejszej weryfikacji tożsamości. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdający odbierają  w szkole w terminie podanym przez dyrektora szkoły, nie wcześniej niż 8 kwietnia 2021 roku.

    

    •             APEL O POMOC

    • POMOC DLA KINGI !!!

     Szanowni Państwo,

     Drodzy Rodzice i Uczniowie

     Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu zwracają się z gorącą  prośbą i apelem do Państwa o pomoc w leczeniu i rehabilitacji naszej uczennicy Kingi.

   • brak danych
    •  Światowy Dzień Wody

    •  22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 1992. Nasza szkoła wzięła udział w tegorocznej akcji pod hasłem „Zróbmy szum wokół wody”.


     Celem akcji jest szerzenie 
     świadomości o tym, że:
      - dost
     ęp do czystej wody to prawo człowieka,
      - na 
     świecie nie wszyscy mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej,
      - jeste
     śmy za to współodpowiedzialni,
      - oszcz
     ędzanie wody to za mało.

     W klasach zostały przeprowadzone lekcje tematyczne. Najpierw uczniowie  obejrzeli animacje edukacyjną „Oszczędzanie wody to za mało” przygotowaną rzez PAH, potem mieli okazje zobaczyć w oryginale pouczający film World's Water Crisis przedstawiony przez Netflix (https://youtu.be/C65iqOSCZOY). Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy, o których nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. Na przykład, dla wyprodukowania jednego kilograma czekolady potrzeba ponad 17000 litrów wody, a dla produkcji jednego hamburgera  - 6650 litrów. Po burzę mózgów na temat możliwości oszczędzania wody młodzież, korzystając z Personal water footprint calculator, zmierzyła  się z obliczeniem własnego śladu wodnego. Wyniki  okazały się zaskakujące: uczeń naszej szkoły zużywa średnio trzy razy mniej wody niż jego rówieśnik w USA!

     Na koniec utrwaliliśmy nowo zdobyte wiadomości  poprzez quiz na platformie Kahoot.

     Każdy może w mniejszym lub większym stopniu mieć wpływ na to, jak gospodaruje wodą. Przede wszystkim trzeba bardziej świadomie dokonywać swoich wyborów, m.in. poprzez: sprawdzanie gdzie i w jakich okolicznościach zostały wyprodukowane rzeczy, które kupujemy, picie wody z kranu zamiast tej w butelce plastikowej, wybieranie jedzenia, ubrań i transportu, które zużywają mniej wody. Wiedza na temat faktycznej ilości wody zużywanej w całym systemie produkcji i łańcuchu dostaw może pomóc nam podejmować działania w kierunku rozwiązania tego problemu. Możemy odegrać ważną rolę w dążeniu do lepszego zarządzania zasobami wody!

    •            GRATULACJE !!!

    • Gratulacje należą się sześciu uczniom naszej szkoły, którzy przystąpili do ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Sapere Aude”.

     Kinga Sochacka, Kamil Błaszczyk, Piotr Kowalik, Krystian Omyła, Nataniel Kyrcz i Mateusz Golik, to odważni uczniowie, którzy postanowili stawić czoło stereotypowi, jakoby matematyka była nieprzyjazną dziedziną i w miniony wtorek tj. 19.03.2021r. przez godzinę zmagali się z 20 zadaniami pierwszego etapu konkursu.

     Z wyników, które właśnie wpłynęły od organizatora konkursu wynika, że nasi uczniowie nie tylko zakwalifikowali się do kolejnego etapu, ale osiągnęli wyniki wyższe od średniego wyniku uzyskanego przez pozostałych uczestników.

     Niezmiernie się cieszymy, jesteśmy dumni i trzymamy kciuki za udział w drugim etapie (półfinale), który ma się odbyć 20.04.2021r.

    • Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 2021

    • Już po raz dziewiąty zapraszamy do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo szczególne są pandemiczne okoliczności: działamy zarówno w terenie, jak i w Internecie.

     W tym roku pragniemy nie tylko upamiętnić wybuch powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 roku, lecz także podkreślić rolę, jaką odegrały w nim kobiety. Żydówki w czasie powstania organizowały kuchnie ludowe, kolportowały nielegalną prasę, opatrywały rannych, były łączniczkami oraz walczyły z bronią w ręku.

     Pamiętajmy o nich wszystkich w 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przypnijmy papierowy żonkil – symbol tego, że łączy nas pamięć o powstaniu, jego bohaterkach oraz bohaterach. 

     Dzięki częściowej przeprowadzce do Internetu tegoroczne Żonkile mają szanse przekroczyć granice Warszawy, a nawet Polski. By wziąć udział w akcji, nie musicie wychodzić z domu:

     §  Wystarczy, że pobierzecie szablon ze strony, wydrukujecie go i złożycie (pomoże w tym wideoinstrukcja, widoczna także powyżej)
      

     §  Możecie zaangażować się w akcję poprzez dodanie nakładki na zdjęcie profilowe na Facebooku. Nakładka będzie dostępna wkrótce
      

     §  Komplety żonkilowych naklejek znajdziecie w wydaniach: Tygodnika Powszechnego (14 kwietnia) oraz w Stołecznej Gazety Wyborczej (16 kwietnia)
      

     §  Możecie również podzielić się w sieci specjalną rocznicową grafiką, którą opublikujemy 19 kwietnia na profilach Muzeum POLIN w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter. Pamiętajcie o hasztagach: #ŁączyNasPamięć i #AkcjaŻonkile
      

     §  Możecie także wydrukować specjalną rocznicową grafikę i powiesić ją w widocznym miejscu, na przykład w oknie. Grafika jest dostępna w PDF do pobrania.

    • Przyjaźń Polsko - Węgierska

    • Historia wielokrotnie krzyżowała ścieżki Polaków i Węgrów. Legiony Polskie walczyły w Powstaniu węgierskim w 1849 roku. Węgrzy oferowali pomoc Polsce w wojnie polsko-bolszewickiej. Pomimo stania po dwóch stronach konfliktu w czasie II wojny światowej Węgrzy oświadczyli, że “nie są skłonni brać udziału ani pośrednio, ani bezpośrednio w zbrojnej akcji prze­ciw Polsce” pozostając wierni naszemu narodowi. W czasie Powstania warszawskiego Węgrzy zaoferowali przejście na stronę polskich powstańców. Przyczyną Powstania węgierskiego w 1956 roku było poparcie węgierskich studentów dla wydarzenia Poznańskiego Czerwca. Po wybuchu Powstania węgierskiego Polacy masowo oddawali krew dla rannych Węgrów, na terenie całego kraju odbywała się też zbiórka leków. Więź łączącą oba narody ilustruje przysłowie: “Węgier, Polak dwa bratanki i do konia i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi”.

    • Dzień Świętego Patryka

    •  Jak co roku 17 marca obchodziliśmy DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA, czyli irlandzkie święto narodowe. We wszystkich klasach zostały przeprowadzone lekcje tematyczne, celem których było przybliżenie uczniom kultury, zwyczajów i tradycji Irlandii oraz doskonalenie umiejętności pracy indywidualnej i grupowej. Po obejrzeniu filmików i rozwiązaniu kart pracy, uczniom udało się rozwiązać trudne zadania ze wszystkich misji tęczy Leprechauna i otrzymać upragniony garniec złota w Escape Room na platformie Genially. Z pomocą aplikacji Quizizz wśród uczniów klas pierwszych rozstrzygnięto klasowy konkurs wiedzy o Irlandii i Świętym Patryku, zwycięzcom nadano tytuł Expert of Ireland: Kl. IMTP – Milena Adamczyk Kl. ILTF – Angelika Pazia Kl. IBT – Mateusz Grela Na koniec nabytą wiedze utrwaliliśmy w walce drużynowej na platformie Baamboozle, która pokazała, że wiedza jest bardzo ważna, ale szczęście też ma duże znaczenie    Obchody Dnia Świętego Patryka to doskonała okazja do przybliżenia uczniom historii, tradycji i zwyczajów jednego z państw anglojęzycznych. W taki dzień, jak mówią mieszkańcy Zielonej Wyspy „ każdy chciałby choć jeden dzień w roku być Irlandczykiem”. Serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursach! 

    •          KONKURS

    • Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny

     „Zarazić Matematyką”

     Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki przy wsparciu “WOM” w Katowicach pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

     Jak?

     Wykonaj własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę plastyczną na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3 na temat „Zarazić matematyką”

     Kiedy?

     Do 10 kwietnia 2021r. dostarcz swoją pracę do szkoły.

     Co dalej?

     W szkolnym etapie komisja wybierze jedną pracę i zgłosi ją do finału ogólnopolskiego.

     Do 11 czerwca 2021r. zostanie ogłoszona lista laureatów. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w 2022 roku.
      

     Celami konkursu są:

     - Popularyzacja matematyki i pokazywanie jej obecności w otaczającym nas świecie.

     - Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

     - Rozbudzanie twórczej inwencji dzieci i młodzieży oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego myślenia.

     - Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń

     Dodatkowych informacji udziela Iwona Dyszkiewicz.

     Regulamin konkursu: https://drive.google.com/file/d/1nBioAVwHk_rxHF5eJ1MwG-yzson0Cu08/view

     Oświadczenie uczestnika https://drive.google.com/file/d/18PI0znkyLe4oQuxT6wEwV6zVcsql6g2h/view

    • Konkurs ZielonaPracownia_Projekt’2021 rozstrzygnięty !!!

    •      W tegorocznej edycji konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2021” szkoły z województwa śląskiego mogły uzyskać nawet 10 tys. zł. Do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęły 173 projekty. Jury wytypowało 50 laureatów. Prace oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu jest jednym z laureatów.

    • MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO

    • Mural w twojej okolicy może opowiadać o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem "MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.

     MURALE

     Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural. Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. Projekt muralu trzeba wkleić w ramkę formularza oferty.

     ALE HISTORIA

     Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń. Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.  

     KTO? 

     Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty.

     KIEDY? 

     Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r. Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r. 
     Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. 

     Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 05/2021/WD/DEKiD - Ministerstwo Obrony Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

   • brak danych
    • Konkurs na najlepszy scenariusz lekcji na temat statystyki i Powszechnego Spisu Rolnego 2020

    • zapewne wiecie, rok 2020 jest rokiem Powszechnego Spisu Rolnego. Z tej okazji przygotowaliśmy Konkurs dla nauczycieli pt.: „Statystycznie, najlepszy scenariusz” na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych promujący Statystykę oraz Powszechny Spis Rolny 2020. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i statystyki publicznej wśród nauczycieli i uczniów oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego. Zapraszamy do udziału, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

     Konkurs trwa do 30 listopada br.

     Regulamin konkursu znajdziecie Państwo na stronie https://spisrolny.gov.pl/konkursy

   • brak danych
    • Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iśc po schodach    • Początek roku to dla jednych jeszcze czas odpoczynku a dla innych czas ciężkiej pracy. Trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZSCKR w Żarnowcu nie ustaje w ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności i zdobywaniu nowej wiedzy. W ramach projektu . Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu w dniach od 4 do 7 stycznia 2021 uczestniczyli w kursie TOKARZ/FREZER CNC SINUMERIK828D i 808D
     Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej, czyli podstawowej wiedzy z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i umiejętności praktycznych takich jak obsługa i programowanie obrabiarek CNC a w nim m.in.:
     -Budowa maszyn CNC
     -Struktura programu CNC,
     -Główne funkcje i adresy CNC
     -Podstawowe funkcje przygotowawcze, pomocnicze
     -Programowanie Sinumerik 828D i 808D
     -Pisanie programów wybranych detali(toczenie, wiercenie, wytaczanie, gwintowanie, rowkowanie, ucinanie)
     -Obsługa obrabiarki: rozruch maszyny, punkty zerowe
     –Układy współrzędnych, zarządzanie programami, uzbrojenie obrabiarki
     -Wprowadzanie korekcji długościowych narzędzi.
     Dzięki profesjonalnemu podejściu firmy szkolącej https://emt-systems.pl/

      red. T. Pustułka

  • Librus Synergia
  • Wytyczne MEiN, MZ i GIS

   na Rok Szkolny 2021/2022

   wytycznemeinmzigiswrzesien2021.pdf

   • Kursy kwalifikacyjne

   • Dokumenty

    KKZ-_INFO.pdf

    Wniosek_kkz_2021.pdf

    KKZ_rekrutacja_2021_2022.pdf

     

    SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - dostępne w szkole

     

    PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

    ROLNIK - ROL.04 - SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE - KANDYDAT WYKONUJE BADANIA WE WŁASNYM ZAKRESIE (SZKOŁA NIE POKRYWA KOSZTÓW BADAŃ) U LEKARZA MEDYCYNY PRACY

    TECHNIK ROLNIK - ROL.10 - SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE - KANDYDAT WYKONUJE BADANIA WE WŁASNYM ZAKRESIE ( SZKOŁA NIE POKRYWA KOSZTÓW BADAŃ) U LEKARZA MEDYCYNY PRACY

  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • SIEW NAWOZÓW AZOTOWYCH Z KLASĄ 2B4L

   NA POLU ZSCKR W ŻARNOWCU NA PSZENŻYCIE OZIMYM

  • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 23.09.2021
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 559266
  • Znajdziesz nas na