• XChallenge Rzeszów 26 listopada 2022

     • 26 Listopada 2022 roku uczniowie z naszej szkoły Emilia Kwiecień klasa 1LTF i Patryk Kotnis klasa 1 BTb próbowali swoich sił w Line Follower. XChallenge dąży do realizacji wielu kategorii zawodów na szczeblu międzynarodowym, gdzie zawodnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności manualne oraz programistyczne. Zawody kierowane są uczniów szkół średnich oraz studentów.

      Zawody oferują nie tylko nagrody materialne, lecz również doświadczenie pozyskane od osób z całego świata i nowe kontakty.Jednym z głównych celów tej imprezy jest zainteresowanie młodzieży robotyką i naukami ścisłymi

     • Stypendium Prezesa Rady Ministrów

     • Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości wręczenia dyplomów tegorocznym stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy naszym uczennicom Klindze Sochackiej oraz Klaudii Knapik

     • Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZS CKR w Żarnowcu

     • W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu realizowany jest projekt: „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSCKR w Żarnowcu” w ramach wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego dla poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

      Koszty kwalifikowane – 2 464 647,75

      Dofinansowanie EFRR - ok. 2 094 950,59

      % dofinansowania EFRR - 85,00%

      Głównym celem projektu jest poprawa warunków i jakości edukacji rolniczej na terenie ZSCKR w Żarnowcu. Kluczowym zadaniem jest zakup wyposażenia do pracowni Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, pracowni Weterynaryjnej, pracowni Agrobiznesu.

      Sale, które będą objęte dofinansowaniem są przeznaczone do praktycznej nauki zawodu.

      Cel zostanie osiągnięty poprzez doposażenie wyżej wymienionych pracowni.

      Pracownia mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zostanie doposażona w kombajn zbożowy, ciągnik rolniczy, rozsiewacz nawozu, opryskiwacz polowy oraz agregat do siewu bez orkowego. Zwiększy to dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii.

      Pracownia weterynaryjna zostanie doposażona w analizator hematologiczny i aparat EKG oraz model anatomiczny krowy.

      Pracownia Agrobiznesu w 15 stanowisk komputerowych.

      W wyniku zaplanowanych zadań w projekcie zostaną osiągnięte wszystkie obligatoryjne wskaźniki oraz wskaźniki kluczowe oraz nastąpi poprawa warunków kształcenia zawodowego co przełoży się na wzrost liczby uczniów i absolwentów ZSCKR, a więc uzyskanie zwiększenia kompetencji uczniów.

     • ”Lekcje z ZUS”

     • W dniu dzisiejszym, tj. 22.11.2022r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I szkolnym etapie Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

      Etap szkolny jest podsumowaniem Projektu ”Lekcje z ZUS”, który już od lat realizowany jest w ZSCKR w Żarnowcu.

     • 11 Listopada...

     • Dzisiaj przedstawiciele naszej szkoły, wraz z pocztem sztandarowym, wzięli udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Po uroczystej mszy świętej złożyliśmy kwiaty pod płytą Jana Pawła II oraz na rynku. W tym roku obchody miały miejsce również w Łanach Wielkich, gdzie uczciliśmy setną rocznicę poświęcenia pomnika wolności.

     • Święto Niepodległości i Ślubowanie klas pierwszych

     • „Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,

      Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,

      Która ze mnie przebiega ku innym,

      Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:

      Z niej się wyłaniam...

      Gdy myślę Ojczyzna -

      By zamknąć ją w sobie jak skarb”.

      Te głębokie w swojej wymowie słowa Jana Pawła II były mottem przewodnim akademii z okazji Święta Niepodległości i ślubowania klas pierwszych w Zespole Szkół CKR w Żarnowcu.

      10 listopada uczniowie czterech klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar i zostali oficjalnie przyjęci do wspólnoty szkolnej. Druga część uroczystości poświęcona była rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybrani uczniowie z klas 1LTF, 1PTM, 2LPF i 4BTL pod okiem pani Agnieszki Hajdugi i pana Krystiana Greli zaprezentowali program artystyczny, który był refleksją nad historią i współczesnością naszego kraju. W utworach muzycznych,

      poezji i prezentacji 11 Listopada przebrzmiewał jako symbol walki o wolność, wiary, miłości i zwycięstwa. Uroczystość zakończyła się wystąpieniem Pani Dyrektor Ewy Śrubarczyk, która podkreśliła znaczenie listopadowego święta i pogratulowała uczniom

      klas pierwszych oraz ich rodzicom.

     • #SzkołaDoHymnu

     • Jak co roku w dniu 10 listopada dokładnie o godzinie 11:11 uczniowie naszej szkoły odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Włączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji MEiN #SzkołaDoHymnu

     • Nowa pomoc dydaktyczna

     • W ostatnim czasie Szkoła wzbogaciła się o nową  pomoc dydaktyczną jaką jest stojak z zestawem redlic. Pomoc dydaktyczną przekazała firma AGRO MASZ. Jest to nagroda dla szkoły którą wywalczył uczeń z klasy III BT Piotr Grabowski w II Ogólnopolskim Konkursie Orki Jesiennej Szkół Rolniczych.  Zestaw redlic będzie wykorzystywany do nauki  podczas zajęć z mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Dodatkowo w ramach współpracy z firmą AGRO-MASZ zostało przekazane nieodpłatnie metalowe serce na plastikowe zakrętki.

     • Konkurs !!! Konkurs!!! Konkurs !!!

     • Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych!

      W 2013 roku podczas 68. posiedzenia plenarnego, Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję ustanawiającą 5 grudnia Światowym Dniem Gleby. Obecnie obchody oraz wydarzenia mające na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat roli gleby w środowisku i w życiu człowieka odbywają się w ponad pięćdziesięciu krajach, również w Polsce. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu jako placówka oświatowa ścisłe związana z rolnictwem a co za tym idzie z racjonalnym i zrównoważonym rozwojem, zagospodarowaniem i wykorzystywaniem gleb nie może przejść obojętnie obok takiego wydarzenia, którego celem nadrzędnym jest uświadomienie społeczeństwa, że zdrowa gleba to zdrowa żywność.

      Pod hasłem tegorocznego Światowego Dnia Gleby „Gleba, gdzie zaczyna się żywność”  

      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu ogłasza konkurs na prezentacje multimedialną. W załączeniu przesyłamy Regulamin Konkursu i zachęcamy do udziału.

      Regulamin_konkursu_PDF.pdf​​​​​​​

     • Code Week

     • Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach w ramach Code Week - Europejskiego Tygodnia Kodowania.

      Code Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem.

      Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.

      Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia

      Idea jest prosta – każdy, kto chce się włączyć, może zorganizować własne wydarzenie i zgłosić je. Nasza szkoła również włączyła się w tą akcję i w ramach zajęć informatycznych zostały zorganizowane lekcje, na których uczniowie dowiedzieli się „Dlaczego warto uczyć się programowania” oraz uczestniczyli w grach logicznych.

      W lekcjach wzięło udział 45 uczniów.

     • „UPOLUJ SWOJĄ KSIĄŻKĘ”

     • W dniach 2-30 listopada br. odbędzie się projekt „Upoluj swoją książkę", który oprócz wykorzystania nowych technologii w promocji czytelnictwa, ma na celu popularyzację różnych form książki elektronicznej, kreowanie mody na czytanie wśród młodzieży przez wykorzystanie narzędzi, kanałów komunikacji i języka bliskich nastolatkom oraz ukazanie czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

      Specjalne plakaty z okładkami książkowych bestsellerów dla młodzieży i kodem QR zostały umieszczone w szkole w widocznym, ogólnodostępnym miejscu (gablota obok biblioteki, gablota obok sekretariatu, drzwi wejściowe do szkoły). Po zeskanowaniu kodu QR przy pomocy smartfona, uczniowie na miesiąc otrzymają darmowy dostęp do książek w formie e-booka i audiobooka.

     • „Szkolny konkurs na potrawę z ziemniaka”

     • Dnia 3 listopada w Zespole Szkół CKR w Żarnowcu wśród uczniów technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przeprowadzony został „Szkolny konkurs na potrawę z ziemniaka”.

      Celem konkursu było:

      1. Wyłonienie uczniów o dużych zdolnościach kulinarnych.

      2. Budzenie i rozwijanie motywacji do kształcenia i doskonalenia zawodowego.

      3. Konfrontacja własnych możliwości i osiągnięc z innymi uczestnikami konkursu.

      4. Wyłonienie uczniów najlepszych w zakresie praktyki oraz w zakresie planowania

      Do konkursu przystąpiły drużyny z I, II i III klasy. Uczniowie wykazali się bardzo dużymi umiejętnościami, wyczuciem smaku i estetyki. Przygotowane przez nich potrawy cechowała oryginalność

      i nie powstydziłaby się ich żadna restauracja.

      Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie przygotowane dania były smaczne i pięknie podane. Ostatecznie wygrało danie przygotowane przez uczniów z klasy III. Danie to dopracowane było w każdym szczególe, a doznania smakowe były nieziemskie.

     • Nieproszeni goście.....

     • W ostatnim czasie Zieloną Pracownię odwiedzili nieproszeni goście: strąkowiec bobowy i przedstawiciel ogromnej rodziny pluskwiaków. Obaj goście nie są groźni dla ludzi lecz roślinom dokuczają:) .

     • Helloween Contests

     • 25.10.2022 w ramach realizacji lekcji kulturowych w naszej szkole został przeprowadzony konkurs Wise Witch Contest o tematyce związanej z obchodami Halloween. Celem wydarzenia było rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez poznanie zwyczajów związanych z świętowaniem Halloween w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz zdobywanie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. Około 70 uczniów jednocześnie wzięło udział w quizie o tytuł Najmądrzejszej Czarownicy szkoły, który po ciężkiej walce zdobyła uczennica klasy I-LTF Dominika Kuś. Konkurs na najpiękniejszą dynie Jack-o-Lantern wygrali uczniowie klasy III-LTF Maciej Kucharski i Kamil Marzec.

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok!

     • SZKOŁA PAMIĘTA

     • Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, uczcili pamięć zmarłych, w tym byłych pracowników szkoły. Złożyli również znicz pod płytą pamiątkową związaną z naszym patronem - Janem Pawłem II.

     •   25.10.2022r. odbyła się wycieczka do fabryki maszyn rolniczych Agro – Masz.   

     •        W wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej Technikum mechanizacji rolnictwa                     i agrotroniki.  Pobyt w fabryce rozpoczął się wykładem na temat nowoczesnych metod uprawy roli. Podczas wykładu została  przybliżona  historia firmy oraz strategia rozwoju. Nasi uczniowie dowiedzieli się również jakie produkty oferuje firma Agro – Masz. Po wysłuchaniu interesującego wykładu uczniowie mieli okazję zwiedzić zakład produkcyjny, w którym są wykorzystywane najnowocześniejsze technologię. Pobyt w fabryce zakończył się bardzo ciekawym doświadczeniem dla uczestników wycieczki.  Mieli oni okazję nie tylko uczestniczyć w interesującej prelekcji, ale również zobaczyli jak powstaje maszyna od najdrobniejszych elementów po gotowy produkt.

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.